De laatste horde: een ‘definitieve klap’ van de gemeenteraad

Beste (ver)kabelaars,

HET 
IS 
(zo goed als)
ROND!

Er ligt een concreet plan van netbeheerder TenneT op tafel waarmee de verkabeling door kan gaan. Bovendien zijn de verschillende partijen het eens geworden over de verdeling van de kosten (TenneT betaalt 80 procent van de kosten, de overige 1,1 miljoen euro nemen de gemeente Raalte en de provincie op zich). Het college van burgemeesters en wethouders heeft inmiddels akkoord gegeven op de plannen. De laatste horde is een ‘definitieve klap’ van de gemeenteraad. Deze wordt voor de zomervakantie verwacht. Daarna kan de schop in de grond.

We houden nog een kleine slag om de arm (uit zelfbescherming), maar de vlaggen kunnen wat ons betreft vast van zolder worden gehaald. Dat vindt ook de Stentor. ‘Raalte bevrijd van hoogspanning’ schrijft de krant vandaag. Mirjam Betten, lid van onze werkgroep, tegen de Stentor: ‘Het lag in de lijn der verwachtingen dat dit zou gebeuren. Er was al een haalbaarheidsonderzoek gedaan waaruit geen gekke dingen kwamen. Ook uit het ontwerp en het kostenplaatje kwamen geen vreemde zaken. Het jarenlange werk blijkt dus niet voor niets is geweest.’

We zijn opgelucht, blij en tevreden. Kabels die de grond ingaan is het hoogst haalbare. Als het licht straks definitief op groen gaat is onze missie volbracht.

In afwachting van de formele ‘go’ van de gemeenteraad zeggen wij alvast: proost en heel veel dank voor jullie support.

Breun Breunissen
Willem Hulsman
Mirjam Betten
Theo van Baa
l

Missie volbracht voor Kabelvrij Raalte: hoogspanningskabels verdwijnen onder de grond

Jarenlang werkten ze gestaag aan hun plan: de hoogspanningskabels boven de Raalter wijken moeten weg. Heel wat jaren gingen voorbij, maar vorige week kon de werkgroep Kabelvrij Raalte een klein feestje vieren. De gemeente en netbeheerder TenneT maakten bekend dat er een plan ligt om de elektriciteitskabels ondergronds te brengen. ,,Dit is heel goed nieuws voor Raalte’’, zegt Mirjam Betten van Kabelvrij Raalte. 

Als alles volgens plan verloopt gaan er de komende jaren twee hoogspanningstrajecten in Raalte onder de grond. Bij elkaar opgeteld gaat het om ongeveer 2 kilometer aan elektriciteitskabels, ten westen van Raalte over de N348 en vanuit het zuidoosten. 

Lees verder op de site van de Stentor.

Ondergronds brengen hoogspanningsleiding Raalte stuk dichterbij

Het Platform Kabelvrij Raalte is blij met het besluit vorige week van de provincie Overijssel om mee te werken aan een onderzoek naar het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in de gemeenten Almelo, Enschede, Deventer en Raalte. Voorwaarden van Gedeputeerde Staten zijn dat Provinciale Staten instemmen met het voorstel, dat de vier gemeenten zelf goede plannen maken en de helft van de decentrale bijdrage voor hun rekening nemen.

Een belangrijk besluit, zo stelt Willem Hulsman namens het Platform; “Ik heb er een glas op genomen, maar de beer is zeker nog niet geschoten. Dat is pas zover als de graafmachines er staan.” De gemeente Raalte liet al eerder weten dat een bijdrage van de provincie een voorwaarde is voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels hier. De 110 kV -hoogspanningslijn doorsnijdt sinds de jaren 80 met ruim anderhalve kilometer (in twee delen) het zuidelijke deel van Raalte-dorp. Twee jaar geleden besloot de rijksoverheid om Raalte (maar ook bijvoorbeeld Deventer en Almelo) officieel op een lijst van in totaal 55 Nederlandse gemeenten te plaatsen waar onderzocht kan worden of de lijnen ondergronds gebracht of verplaatst kunnen worden. Het rijk wil 80 procent van de (hoge) kosten betalen, de rest moet door de betrokken gemeente en provincie opgebracht worden.

“Het voordeel is dat we in Raalte dankzij de gemeente al een haalbaarheidsonderzoek hebben gehad. Daar zijn drie varianten uit gekomen. De meest kansrijke is het gedeeltelijk ingraven en gedeeltelijk
boren van de lijn via het huidige tracé. Gemeenten als Deventer en Almelo zijn nog niet zover, dat is in ons voordeel. Raalte heeft al 50.000 euro besteed aan een gedegen onderzoek,” zo weet de Werkgroep Kabelvrij Raalte.

Het Platform zet zich al ruim vijf jaar in voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding die Raalte-Zuid doorkruist. Vorig jaar sprak Hulsman in Zwolle nog de provinciale commissie toe die zich met dit onderwerp bezighoudt. “Ik had echt de indruk dat ons verhaal over risico’s en overlast voor de bewoners in de buurt van de leiding aansloeg. Partijen als CDA, ChristenUnie, PvdA maar ook de PVV lieten duidelijk merken dat ze het een hele goede zaak vinden.”

Voor het ondergronds brengen van het hele traject in Raalte is een bedrag van zo’n 6 miljoen nodig, zo werd enkele jaren geleden geschat. Dat betekent dus dat provincie en gemeente samen 20 procent oftewel rond de 1,2 miljoen euro moeten ophoesten. Een fors bedrag maar Platformlid
Breun Breunissen ziet dat anders: “De provincie Overijssel heeft destijds vele honderden miljoenen euro’s verdiend met de verkoop van het energiebedrijf. Is het dan zo gek dat ze behalve de lusten, het geld dus, ook de lasten van de energiebedrijf, bijvoorbeeld de erfenis van deze situatie in Raalte- Zuid overnemen?”

Daarnaast komt er bij het ondergronds brengen van de kabels ook grond vrij die mogelijk verkocht kan worden, niet voor woningbouw maar wel voor tuinen of openbaar groen. Bovendien zijn er plannen om deze hoogspanningslijn tussen Twente en Zwolle volgend jaar te verzwaren. Een
combinatie daarvan met het ondergronds brengen kan een flinke kostenbesparing opleveren. Het aanleggen en onderhouden van hoogspanningsleidingen is een taak van netbeheerder TENNET, die
dit werk uitvoert in opdracht van het rijk. Initiatiefnemer van het eerste uur Willem Hulsman kan in ieder geval nog steeds extra steun gebruiken. “We hebben al meer dan 100 bewoners in heel Raalte-Zuid die ons steunen, maar dat mogen er best nog meer worden. Gratis aanmelden kan via de site waar we ook steeds de nieuwste ontwikkelingen melden.”

Bron: Salland Centraal/Lauk Bouhuijzen

Goed nieuws vanuit het provinciehuis in Zwolle

Ons laatste hoogspanningsnieuws is alweer van even geleden (maart), maar we hebben niet stilgezeten. In de afgelopen maanden waren we regelmatig op het gemeentehuis aan de Zwolsestraat te vinden om te overleggen met de gemeente. Zeker toen ons het nieuws bereikte dat netbeheerder Tennet de hoogspanningskabels in Raalte in 2021 gaat verzwaren concludeerden we samen met de gemeente: het is nu of nooit. In september stuurden we daarom een brief naar de provincie met de vraag om steun. Sindsdien zit er schot in de zaak. 

Gisteren bereikte ons het goede nieuws dat de provincie Overijssel ‘een verkenning doet om mee te kunnen werken aan het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen’. Hoera! Van het decentrale deel, 20 procent van de totale kosten, wil de provincie de helft op zich nemen. De gemeente Raalte liet al eerder weten dat dit een voorwaarde is voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Raalte.

Gedeputeerde De Bree in het persbericht dat de provincie gisteren uitstuurde: “De intentie die wij nu uitspreken maakt het mogelijk om in de gemeenten serieus te gaan kijken naar de zogeheten verkabeling van deze leidingen. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor de inwoners van de vier gemeenten. Het is nu aan de gemeenten om al dan niet met uitgewerkte plannen te komen. Zij moeten daarvoor zelf voldoende middelen vrij willen maken. Uiteraard zetten we het goede overleg met de gemeente hierover voort, en proberen zo snel mogelijk met voorstellen naar de gemeenteraden en Provinciale Staten te komen.”

Omdat de gemeente Raalte al een onderzoek heeft laten uitvoeren (met een positieve uitkomst), is de volgende stap om tot een basisontwerp te komen. We gaan er vanuit dat de gemeente Raalte snel overgaat tot het verlenen van deze opdracht. Voorlopig liggen we op koers.

Wordt vervolgd…

Lees ook ook het nieuws opRTV Oost: Gaan de hoogspanningsleidingen in Almelo, Enschede, Deventer en Raalte eindelijk de grond in?

Artikel over stand van zaken in Weekblad voor Salland

In het Weekblad voor Salland van afgelopen week (woensdag 20 maart) stond een helder stuk over de huidige stand van zaken. Als de raad nog voor de zomer positief besluit, is de gemeente maximaal 1,1 miljoen euro kwijt aan het ondergronds brengen van de stroomkabels in Raalte-Zuid. Als de gemeente later beslist, komt er 4,5 ton bij op. Raalte zet erop in dat de provincie het bedrag betaalt en trekt op met Deventer, Almelo en Enschede.

Lees het hele stuk hieronder:

Ondergronds brengen van hoogspanningslijnen is technisch haalbaar

Het haalbaarheidsonderzoek wat de gemeente Raalte heeft laten uitvoeren toont aan dat het technisch haalbaar en maakbaar is om de hoogspanningskabels in Raalte ondergronds te brengen.

Goed nieuws, want dit bevestigt wat wij al dachten toen we in 2017 aan tafel schoven bij zowel het college als alle raadsfracties. Ook de hoogte van de financiële bijdrage die de gemeente moet leveren wijkt niet veel af van de oorspronkelijke inschatting.

Op naar de volgende fase wat ons betreft. Wie A zegt moet ook B zeggen, vinden we. Wij blijven de gemeente ondersteunen waar we kunnen om voor elkaar te krijgen dat de provincie ook financieel gaat bijdragen.

Het toeval wil dat Tennet de lijnen in 2021 wil verzwaren. Door deze werkzaamheden te combineren met het ondergronds brengen kan er veel voordeel behaald worden.

Lees ook de informatienotitie ‘Verkabeling hoogspanningstracé Raalte’

Oproep aan Provinciale Staten: neem een standpunt in

Namens Kabelvrij Raalte sprak werkgroeplid Willem afgelopen woensdag bij een vergadering van de commissie Milieu en Energie van de Provinciale Staten. Ons verzoek aan de Provinciale Staten is om een standpunt in te nemen inzake de verkabeling in Raalte, in navolging van de Raalter gemeenteraad.

Tijdens de vergadering herhaalden we de belangrijkste argumenten nog maar eens: gezondheid, veiligheid, geluidsoverlast en de landschap ontsierende uitstraling. CDA-er Bowien Rutten wilde weten hoe dichtbij de kabels dan over de woningen liepen. Willem gaf als voorbeeld dat hij vroeger de kinderen niet met de tuinslang in de tuin durfde te laten spelen, maar meer nog: “Als onze huizen in de brand staan mag de brandweer niet eens blussen”. In zo’n geval moet eerst de spanning van de masten. Een speciaal team moet dat controleren, wat een uur kan duren. De gevolgen daarvan konden de staten leden zich wel voorstellen.

De PVV beloofde met een motie te komen, maar gedeputeerde Van Traag beloofde na overleg in Gedeputeerde Staten volgende week met een voorstel te komen.

Zie ook Salland Centraal

Goed nieuws: quick scan wordt overgeslagen, direct haalbaarheidsonderzoek

Onze laatste update is alweer van even geleden. Met reden: Kabelvrij Raalte is een project van de lange adem. We moeten geduldig zijn. Desalniettemin komen we gestaag dichterbij ons doel: het ondergronds brengen van de twee hoogspanningskabel tracés binnen de bebouwde omgeving in Raalte.

Tijd voor een update.

In de afgelopen maanden hebben we onze pijlen gericht op het ‘losweken’ van een quick scan, een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. We hebben onszelf in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd bij alle politieke partijen in Raalte, spraken onderhoudend met burgemeester Dadema en wethouder Wagenmans en kregen het uiteindelijk voor elkaar dat bijna alle politieke partijen in Raalte het verkabelen van de hoogspanningskabels als wens in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.

Die activiteiten zijn niet voor niets geweest, zo stellen we nu opgewekt vast.

Haalbaarheidsonderzoek

Begin deze maand werd namelijk duidelijk dat Raalte gehoor geeft aan ons verzoek en zelfs een stap verder gaat. Een haalbaarheidsonderzoek wordt dit jaar uitgevoerd en gaat uitwijzen of de hoogspanningskabels onder de grond gelegd kunnen worden (en wat dit betekent). Met het onderzoek kan Raalte direct aan de slag. De quick scan wordt dus overgeslagen. Goed nieuws!

Naar aanleiding van het besluit van de gemeente Raalte om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren, toog RTV Oost naar Raalte om werkgroep lid Breun Breunissen en wethouder Wout Wagenmans een aantal vragen te stellen. In het item zegt laatstgenoemde onder meer: “We willen in beeld krijgen op welke efficiënte manier de kabels die nu bovengronds hangen onder de grond gebracht kunnen worden. Waar moeten ze naartoe? Hoe diep moeten ze liggen? Hoe lang moeten ze zijn? Dat zijn zaken die in het haalbaarheidsonderzoek naar boven moeten komen.” Hij voegt daaraan toe: “Als het haalbaarheidsonderzoek klaar is, kun je er feitelijk direct mee aan de slag.”

In gesprek met de provincie

De verwachte kosten voor het onder de grond brengen van bijna twee kilometer hoogspanningskabels: ongeveer 5 miljoen euro, waarvan tachtig procent (4 miljoen euro) op rekening komt van Tennet, zij mag dit wettelijk ‘omslaan’ naar alle gebruikers. De overige één miljoen euro moet Raalte zelf bekostigen, al dan niet met hulp van de provincie. Wethouder Wagenmans: “Wij zijn met Almelo en Deventer [de twee andere gemeenten in Overijssel die in aanmerking komen voor verkabeling met steun van Tennet] bezig om samen met de provincie te kijken naar een verdeelsleutel. We hebben goede gesprekken gevoerd en we hopen op een goed resultaat.”

Breun besluit: “Wij denken dat als de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek positief is, er gewerkt kan worden aan een technisch plan. De kabels zouden dan in 2021 onder de grond kunnen liggen.”

Kortom: er zit schot in de zaak en dat stemt ons positief. Zodra de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek bekend is, laten we het aan jullie weten.

Vrijwilligers gezocht voor informatiebijeenkomst

In het najaar organiseren we een informatiebijeenkomst voor omwonenden van hoogspanningskabels en andere geïnteresseerden. Meer informatie hierover volgt. Voor de informatiebijeenkomst zijn we nog op zoek naar een aantal buurtbewoners die ons willen helpen bij het organiseren en promoten van de bijeenkomst. Wil je ons helpen? Stuur een mailtje naar Mirjam Betten via hallo@kabelvrijraalte.nl.

Tot zover voor nu,

Breun Breunissen
Willem Hulsman
Mirjam Betten
Theo van Baal

Kabelvrij Raalte-1

(Sorry voor de winterjassen en de sneeuw, maar het leek ons slim om onze gezichten weer eens te laten zien. We hebben inmiddels wat extra rimpels, maar zijn onverminderd vol goede moed.)

 

 

 

Raalte wil af van bovengrondse hoogspanningskabels en hoopt op bijdrage van provincie

De hoogspanningskabels die twee wijken in Raalte van elkaar scheiden, moeten verdwijnen. Dat vindt actiegroep Kabelvrij Raalte. De gemeente Raalte wil van de provincie Overijssel weten wat die kan bijdragen aan het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels.

Uit onderzoek is gebleken dat die hoogspanningskabels negatieve effecten kunnen hebben op de gezondheid van kinderen en ouderen. Het netwerk van hoogspanningskabels is in de jaren ’70 en ’80 in de hele provincie aangelegd.

Niemand dacht erbij na dat er mogelijk negatieve effecten zouden kunnen kleven aan het wonen onder of in de nabijheid van zo’n kabelnetwerk. Maar inmiddels zijn er talloze onderzoeken gedaan die het tegendeel bewijzen.

Onomstotelijk
Volgens Emeritus-hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders staat een deel van de gevolgen onomstotelijk vast: “Dat is het breken van de leidingen door ijzelafzetting in combinatie met wind en dat is de verhoogde kans op kinderleukemie in nabijheid van die leidingen. Dat staat eigenlijk als een paal boven water.”
Reijnders vervolgt: “En daarnaast wordt nog gediscussieerd over meer mogelijke nadelen, zoals de verhoogde afzetting van elektrisch geladen fijnstof in de longen en de kans op meer miskramen als gevolg van de straling van die leidingen.”

Het onderzoek naar elektrisch geladen fijnstof dat zich makkelijker en sneller in de longen zou vestigen, is volgens de hoogleraar ‘vrij sterk’. “Het onderzoek naar de toename van miskramen onder of in de buurt van hoogspanningsleidingen is niet goed genoeg om er een oordeel aan te knopen.”

Volgens Reijnders moeten op termijn in heel Nederland alle hoogspanningskabels onder de grond. Met speciale bescherming om de kabels zou er dan geen straling meer zijn boven de grond. “Het is een kwestie van beschaving dat we dat doen.”

Drie gemeenten
In Overijssel zijn drie gemeenten waar hoogspanningskabels dwars door woonwijken lopen. Het gaat om Almelo, Deventer en Raalte.

In Raalte lopen een hoogspanningstracé dwars door de woonwijken Langkamp en de Vloedkampen. Van bovenaf lijkt dat tracé op een mooie groene long door de wijken, maar vanaf de grond ziet het er toch heel anders uit. Op verschillende plekken in de wijk lijkt het er op dat de masten in de achtertuin staan of dat de hoogspanningskabels erg laag boven de daken hangen.

Nieuwe wet
Vanwege de mogelijke gevolgen van de aanwezigheid van zo’n hoogspanningstracé in een wijk, is in Raalte een werkgroep opgericht. ‘Kabelvrij Raalte’ wil op termijn alle hoogspanning in Raalte ondergronds.

Nu zou dat gemeenten nog een aardige stuiver kunnen kosten, maar dat wordt deze zomer mogelijk anders. Want dan wordt in Den Haag een nieuwe wet behandeld die ervoor zorg draagt dat het merendeel van de kosten voor het ondergronds brengen bij de netwerkbeheerder komt te liggen. In die wet zou 25 procent van de kosten gedragen moeten worden door lokale overheden zoals gemeenten en provincie.

Geen provinciaal beleid
In Almelo en in Deventer liggen plannen in een lade, omdat de kosten voor een enkele gemeente vrijwel niet op te brengen zouden zijn. Vooral omdat het om relatief weinig inwoners gaat die last zouden kunnen hebben van een bovengronds hoogspanningstracé. Maar in Raalte ligt dat anders.

Wethouder Wagenmans van Raalte heeft er wel oren naar om het hoogspanningstracé uit de wijken te halen. Samen met de werkgroep ‘Kabelvrij Raalte’ wil Wagenmans weten wat de provincie in dit proces zou kunnen betekenen. Maar de provincie Overijssel zegt geen beleid te hebben en ziet in deze voor haarzelf ook geen rol weg gelegd.

Bron: RTV Oost

SP steunt Kabelvrij Raalte

Gisteravond zijn we op bezoek geweest bij de fractievergadering van SP afdeling Raalte. We kregen een half uur van fractievoorzitter Anke Hoeneveld, raadslid Harry van Kampen en penningmeester Lucas Dijk om onze plannen toe te lichten. Het resultaat: de SP fractie steunt ons initiatief. Ze waren het er unaniem over eens dat het een goed idee is om een Quick Scan uit te voeren.

De SP gaf wel aan dat de gemeente Raalte nog in een bezuinigingsronde zit, maar dat er volgend jaar ruimte kan ontstaan om een Quick Scan uit te voeren. Zij zien dit als een voordeel, omdat het bedrag dan gebudgetteerd kan worden over vier jaar. Volgens de SP helpt dit bij de besluitvorming.