Kabelvrij Raalte vraagt gemeente om quick-scan

We hebben een tijdje niets van ons laten horen. Maar we hebben alles behalve stil gezeten. Hoogste tijd voor een update.

Gesprek met burgemeester en wethouder
Op 25 januari hebben wij een goed gesprek gehad met Burgemeester Dadema en wethouder Wagenmans op het gemeentehuis in Raalte. De inzet van het gesprek: geld losweken voor een quick-scan.

Een quick-scan (kosten: € 25.000) geeft globaal antwoord op de vraag of het haalbaar is om de hoogspanningskabels in Raalte onder de grond te leggen, een eerste belangrijke stap richting een definitief haalbaarheidsonderzoek. De burgemeester en wethouder hebben ons laten weten dat zij achter het plan staan. Goed nieuws dus.

De volgende stap voor hen is om ons voorstel in de gemeenteraad te bespreken. Daarnaast gaat Raalte de provincie Overijssel vragen om een bijdrage voor de quick-scan, mede omdat we willen dat de provincie uiteindelijk ook mee gaat betalen aan de daadwerkelijke verkabeling van de hoogspanningskabels.

Om onze intenties kracht bij te zetten hebben we deze week ook een brief gestuurd aan alle politieke fracties in onze gemeenteraad. Daarin leggen we de kwestie uit en vragen we om steun voor het toezeggen van € 25.000 voor de quick-scan. De brief lees je hier.

We zijn al met al positief gestemd en hebben er vertrouwen in dat de quick-scan nog dit jaar kan worden uitgevoerd. Het zou een mooie opsteker zijn.

Duimen maar!

Platform hoogspanning
Wat we ook nog niet eerder hebben gecommuniceerd is dat de gemeente Raalte zich vorig jaar, mede op advies van ons, heeft aangesloten bij het landelijk Platform Hoogspanning. Voor dit lidmaatschap heeft de gemeente Raalte geld betaald, een signaal dat Raalte het thema serieus neemt.

Het landelijke Platform heeft als doel om de bijdrage van de gemeenten voor het verkabelen van hoogspanningskabels naar beneden te brengen. In het huidige wetsvoorstel is deze bijdrage 25%. Dit zou dus nog verder omlaag kunnen gaan.

Vanzelfsprekend hopen wij dat het Platform Hoogspanning slaagt in haar doel. Het zou de drempel voor gemeenten, en dus ook voor de gemeente Raalte, verlagen om daadwerkelijk over te gaan tot verkabeling. Anderzijds zijn wij van mening dat Raalte óók actie moet ondernemen als de bijdrage voor gemeenten 25% blijft.

Help mee
Op dit moment ben jij samen met 106 andere mensen lid van Kabelvrij Raalte. Daar zijn we je erg dankbaar voor. Tegelijkertijd hopen we op nog veel meer leden. Hoe meer mensen zich aansluiten bij Kabelvrij Raalte, hoe urgenter we het thema maken. Vraag daarom je buren en vrienden om zich ook aan te melden! Dat kan via deze link.

Ken je een Raadslid of bestuurder van een politieke partij in onze gemeenteraad? Vraag hem of haar dan om dit initiatief te ondersteunen en zo een gezondere en veiligere woonomgeving in Raalte-Zuid mogelijk te maken.

Heb je andere ideeën of wil je actief bijdragen aan de werkgroep?
Stuur ons een mailtje!

Wij dagdromen regelmatig over een dorp zonder hoogspanningskabels, maar zover is het nog niet. En dus gaan we door. Op een constructieve manier met jullie steun.

Wij geloven dat het goed komt.

Dank voor jullie steun en aandacht,

Willem Hulsman
Mirjam Betten
Breun Breunissen
Theo van Baal

hallo@kabelvrijraalte.nl

Kabelvrij Raalte wil geld van provincie Overijssel: morele plicht

Het actiecomité Raalte Kabelvrij doet een moreel beroep op de provincie Overijssel om bij te dragen aan het verdwijnen van hoogspanningskabels in Raalte. “Die morele plicht heeft de provincie”, aldus woordvoerder Breunissen van Kabelvrij Raalte.

Kabelvrij Raalte is al enige tijd bezig met het ondergronds laten verdwijnen van de hoogspanningskabels. Die zijn volgens het comité onveilig, ongezond en landschapsonvriendelijk en lopen over een afstand van 1,5 kilometer door de kern Raalte. De landelijke overheid onderkent het probleem en wil het ondergronds laten lopen van de kabels in woonkernen flink subsidiëren. Tot 75 procent van de kosten.

Ook in Deventer en Almelo

In Raalte worden de kosten geschat op 6 miljoen euro. “En we willen graag dat naast de gemeente Raalte ook de provincie Overijssel bijdraagt aan het gat dat nog gedicht moet worden, die 25 procent”, zegt Breun Breunissen. “De provincie heeft eerst met de IJsselmij en later Essent natuurlijk een nauwe betrokkenheid met die hoogspanningskabels. Aan Essent hebben ze veel geld verdiend. Dan is het een morele verplichting om bij te dragen aan het ondergronds laten lopen. Niet alleen in Raalte, maar ook in Deventer en Almelo, de twee andere plaatsen waar nog sprake is van hoogspanningskabels in de woonkern.”

Bron: RTV Oost

Kabelvrij Raalte blij met landelijk platform

Kabelvrij Raalte reageert positief op het feit dat de gemeente zich aan heeft gesloten bij het landelijke platform. “Hiermee wordt bekrachtigd dat de gemeente het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels net zo serieus neemt als wij,” zegt Willem Hulsman van Platform Kabelvrij Raalte.

“Deze sfeer hebben we ook geproefd bij onze eerste bijeenkomst op het gemeentehuis. We hebben begrip voor het feit dat de gemeente dit project niet voor 25 procent kan en wil financieren. Het landelijk platform is volop aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En ook wij gaan na de zomer vol enthousiasme verder, samen met de gemeente, op zoek naar ander financieringsmogelijkheden. Gezamenlijk hebben we uiteindelijk hetzelfde doel: de hoogspanningskabels onder de grond. Ook de inwoners van de gemeente Raalte staan aan onze zijde, zo blijkt uit de poll op Salland Centraal. Bijna driekwart vindt dat de hoogspanningskabels ondergronds moeten.”

Bron: Salland Centraal

Gemeente betaalt niet voor kabelvrij Raalte

De gemeente Raalte gaat vooralsnog geen geld uittrekken voor het ondergronds leggen van hoogspanningslijnen. Reden is dat het college van burgemeester en wethouders het plan van de Rijksoverheid ‘onacceptabel’ vinden. Wel heeft de gemeente zich aangesloten bij een platform die het Rijk op andere gedachten probeert te brengen.

Het plan van minister Kamp houdt in dat 25 procent van de kosten door de gemeente opgehoest moet worden. Aangezien het in Raalte om 1,5 kilometer gaat, zou dat betekenen dat de gemeente 1,5 miljoen euro moet uittrekken voor het ondergronds leggen van de kabels. “Dat vinden wij in deze tijden niet verantwoord en de werkgroep die in Raalte is opgezet is het wat dat betreft ook met ons eens”, licht wethouder Wout Wagenmans het besluit toe.

“Dit geld heeft de gemeente niet beschikbaar. Wel willen wij, samen met bewoners, actief meedenken over andere mogelijkheden om de financiering rond te krijgen. Ook sluit de gemeente zich aan bij het landelijk gemeentelijk Platform Hoogspanning. De contributie daarvan bedraagt 3.500 euro per jaar. Dat platform gaat onderhandelen met het Rijk om een betere oplossing voor de financiering van de verkabeling te vinden.

Plan

De Rijksoverheid is bezig met een programma om hoogspanningsleidingen in woonkernen ondergronds te brengen en te verkabelen. Deze regeling gaat 1 januari 2017 in. Een gemeente komt in aanmerking voor een bijdrage van het Rijk als er minimaal 1 kilometer aan hoogspanningslijnen over een woonwijk loopt. In Raalte-Zuid is dit het geval met ongeveer 1,5 kilometer. Ook 49 andere gemeenten in Nederland komen in aanmerking voor de regeling van het Rijk.

De kosten voor het verkabelen van het tracé van 1,5 kilometer in Raalte worden geschat op circa 4,9 miljoen euro. Het Rijk draagt hier 75 procent aan bij. Raalte is zelf verantwoordelijk voor de resterende 25%, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer 1,23 miljoen euro. De inschatting is, dat de totale kosten voor het ondergronds krijgen van de hoogspanningskabels voor de gemeente uiteindelijk uitkomen op 1,5 miljoen euro, door bijkomende onderzoeks-, herinrichtings- en plankosten.

Meer informatie

Op de volgende websites is informatie te vinden over de regeling en de gevolgen voor de gemeente: www.platformhoogspanning.nl en www.kabelvrijraalte.nl

Bron: Salland Centraal

Nieuwe projectleider uitkoop en verkabeling

Na 2,5 jaar neemt Mark Driessen afscheid als de projectleider op het landelijke uitkoop en verkabeling-programma. Bart Mulder neemt het stokje van hem over. Naast deze nieuwe projectleider komt er een heel nieuw team op het dossier.

De aangekondigde landelijke bewonersbijeenkomsten zijn vertraagd. Het schema dat ontworpen was voor 20 bijeenkomsten tussen maart en juni, moet herzien worden. Bewoners zijn nog niet nader geïnformeerd hierover.

 

 

Platform in Raalte wil stroomkabels ondergronds aan laten leggen

In Raalte is een organisatie in het leven geroepen die zich hard wil maken voor het ondergronds aanleggen van stroomkabels in de gemeente in de omgeving van woningen. Raalte kan aanspraak maken op een landelijke regeling, waarbij 75 procent van de kosten voor het aanleggen van die kabels worden vergoed, aldus het platform Kabelvrij Raalte.

Tegenwoordig wordt bij de bouw van hoogspanningsverbindingen meer rekening gehouden met woningen dan vroeger. Als gevolg kunnen op verschillende plekken in Nederland nieuwe en bestaande hoogspanningsverbindingen niet goed op elkaar aangesloten worden. Dit speelt volgens het platform ook in Raalte, waardoor de gemeente aanspraak kan maken op de regeling.

Zo’n 1,5 kilometer aan hoogspanningskabels

In Raalte loopt ongeveer 1,5 kilometer aan hoogspanningskabels over woonwijken. Het gaat om twee tracés. Eén vanuit het westen over de N348 en één vanaf het zuidoosten over het Overijssels kanaal.

Het platform Kabelvrij Raalte wil de gemeente Raalte ondersteunen bij het zoeken naar het resterende kwart van het geld om kabels ondergronds aan te kunnen leggen. Volgens het platform heeft de gemeente Raalte inmiddels de provincie al benaderd voor een mogelijke bijdrage.

Bron: RTV Oost

We zijn van start!

Ja! We zijn live. In de afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan de website www.kabelvrijraalte.nl. We hopen dat het een plek is waar u vaak terug zult keren, op zoek naar informatie over de voortgang van het ondergronds leggen van hoogspanningskabels in Raalte.

We hebben de website gemaakt met het idee van een platform. Dat betekent dat www.kabelvrijraalte.nl een plek is waar mensen samenkomen om te halen (informatie) en te brengen (steun, ideeën). Concreet betekent dit dat we allereerst een overzicht geven van de actualiteit rondom hoogspanningskabels. Heeft u zelf iets gelezen over (ondergronds leggen van) hoogspanningskabels? Laat het ons weten! Dan voegen we het toe.

Daarnaast houden we een blog bij waarin we u vertellen over activiteiten en ontwikkelingen rondom het ondergronds leggen van hoogspanningskabels in Raalte. We zijn transparant en willen onze kennis delen met diegenen die ons volgen. Heeft u zelf iets gehoord wat interessant is voor een blog, wilt u zelf een gastblog schrijven of wilt u op een andere manier input leveren? Laat het ons vooral weten.

Tot slot is www.kabelvrijraalte.nl een plek waar u uw steun uit kunt spreken voor onze plannen. Via ‘Sluit u aan‘ kunt u uw gegevens achterlaten. We vragen u daar ook om te vertellen wat uw belangrijkste argument is om te pleiten vóór het ondergronds leggen van hoogspanningskabels. Al die input verzamelen we en delen we binnen het platform. Als u zich aansluit bij Platform Kabelvrij Raalte, dan beloven we dat we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Zo doen we ook nog wat terug.

Daarnaast beloven we plechtig dat we u niet gaan spammen en dat we uw gegevens op geen manier zullen misbruiken, verkopen, verhandelen, of wat dan ook. U kunt ons vertrouwen.

Groet,

Team Kabelvrij Raalte