Nieuwe projectleider uitkoop en verkabeling

Na 2,5 jaar neemt Mark Driessen afscheid als de projectleider op het landelijke uitkoop en verkabeling-programma. Bart Mulder neemt het stokje van hem over. Naast deze nieuwe projectleider komt er een heel nieuw team op het dossier.

De aangekondigde landelijke bewonersbijeenkomsten zijn vertraagd. Het schema dat ontworpen was voor 20 bijeenkomsten tussen maart en juni, moet herzien worden. Bewoners zijn nog niet nader geïnformeerd hierover.

 

 

Platform in Raalte wil stroomkabels ondergronds aan laten leggen

In Raalte is een organisatie in het leven geroepen die zich hard wil maken voor het ondergronds aanleggen van stroomkabels in de gemeente in de omgeving van woningen. Raalte kan aanspraak maken op een landelijke regeling, waarbij 75 procent van de kosten voor het aanleggen van die kabels worden vergoed, aldus het platform Kabelvrij Raalte.

Tegenwoordig wordt bij de bouw van hoogspanningsverbindingen meer rekening gehouden met woningen dan vroeger. Als gevolg kunnen op verschillende plekken in Nederland nieuwe en bestaande hoogspanningsverbindingen niet goed op elkaar aangesloten worden. Dit speelt volgens het platform ook in Raalte, waardoor de gemeente aanspraak kan maken op de regeling.

Zo’n 1,5 kilometer aan hoogspanningskabels

In Raalte loopt ongeveer 1,5 kilometer aan hoogspanningskabels over woonwijken. Het gaat om twee tracés. Eén vanuit het westen over de N348 en één vanaf het zuidoosten over het Overijssels kanaal.

Het platform Kabelvrij Raalte wil de gemeente Raalte ondersteunen bij het zoeken naar het resterende kwart van het geld om kabels ondergronds aan te kunnen leggen. Volgens het platform heeft de gemeente Raalte inmiddels de provincie al benaderd voor een mogelijke bijdrage.

Bron: RTV Oost

We zijn van start!

Ja! We zijn live. In de afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan de website www.kabelvrijraalte.nl. We hopen dat het een plek is waar u vaak terug zult keren, op zoek naar informatie over de voortgang van het ondergronds leggen van hoogspanningskabels in Raalte.

We hebben de website gemaakt met het idee van een platform. Dat betekent dat www.kabelvrijraalte.nl een plek is waar mensen samenkomen om te halen (informatie) en te brengen (steun, ideeën). Concreet betekent dit dat we allereerst een overzicht geven van de actualiteit rondom hoogspanningskabels. Heeft u zelf iets gelezen over (ondergronds leggen van) hoogspanningskabels? Laat het ons weten! Dan voegen we het toe.

Daarnaast houden we een blog bij waarin we u vertellen over activiteiten en ontwikkelingen rondom het ondergronds leggen van hoogspanningskabels in Raalte. We zijn transparant en willen onze kennis delen met diegenen die ons volgen. Heeft u zelf iets gehoord wat interessant is voor een blog, wilt u zelf een gastblog schrijven of wilt u op een andere manier input leveren? Laat het ons vooral weten.

Tot slot is www.kabelvrijraalte.nl een plek waar u uw steun uit kunt spreken voor onze plannen. Via ‘Sluit u aan‘ kunt u uw gegevens achterlaten. We vragen u daar ook om te vertellen wat uw belangrijkste argument is om te pleiten vóór het ondergronds leggen van hoogspanningskabels. Al die input verzamelen we en delen we binnen het platform. Als u zich aansluit bij Platform Kabelvrij Raalte, dan beloven we dat we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Zo doen we ook nog wat terug.

Daarnaast beloven we plechtig dat we u niet gaan spammen en dat we uw gegevens op geen manier zullen misbruiken, verkopen, verhandelen, of wat dan ook. U kunt ons vertrouwen.

Groet,

Team Kabelvrij Raalte