Raalte wil af van bovengrondse hoogspanningskabels en hoopt op bijdrage van provincie

De hoogspanningskabels die twee wijken in Raalte van elkaar scheiden, moeten verdwijnen. Dat vindt actiegroep Kabelvrij Raalte. De gemeente Raalte wil van de provincie Overijssel weten wat die kan bijdragen aan het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels.

Uit onderzoek is gebleken dat die hoogspanningskabels negatieve effecten kunnen hebben op de gezondheid van kinderen en ouderen. Het netwerk van hoogspanningskabels is in de jaren ’70 en ’80 in de hele provincie aangelegd.

Niemand dacht erbij na dat er mogelijk negatieve effecten zouden kunnen kleven aan het wonen onder of in de nabijheid van zo’n kabelnetwerk. Maar inmiddels zijn er talloze onderzoeken gedaan die het tegendeel bewijzen.

Onomstotelijk
Volgens Emeritus-hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders staat een deel van de gevolgen onomstotelijk vast: “Dat is het breken van de leidingen door ijzelafzetting in combinatie met wind en dat is de verhoogde kans op kinderleukemie in nabijheid van die leidingen. Dat staat eigenlijk als een paal boven water.”
Reijnders vervolgt: “En daarnaast wordt nog gediscussieerd over meer mogelijke nadelen, zoals de verhoogde afzetting van elektrisch geladen fijnstof in de longen en de kans op meer miskramen als gevolg van de straling van die leidingen.”

Het onderzoek naar elektrisch geladen fijnstof dat zich makkelijker en sneller in de longen zou vestigen, is volgens de hoogleraar ‘vrij sterk’. “Het onderzoek naar de toename van miskramen onder of in de buurt van hoogspanningsleidingen is niet goed genoeg om er een oordeel aan te knopen.”

Volgens Reijnders moeten op termijn in heel Nederland alle hoogspanningskabels onder de grond. Met speciale bescherming om de kabels zou er dan geen straling meer zijn boven de grond. “Het is een kwestie van beschaving dat we dat doen.”

Drie gemeenten
In Overijssel zijn drie gemeenten waar hoogspanningskabels dwars door woonwijken lopen. Het gaat om Almelo, Deventer en Raalte.

In Raalte lopen een hoogspanningstracé dwars door de woonwijken Langkamp en de Vloedkampen. Van bovenaf lijkt dat tracé op een mooie groene long door de wijken, maar vanaf de grond ziet het er toch heel anders uit. Op verschillende plekken in de wijk lijkt het er op dat de masten in de achtertuin staan of dat de hoogspanningskabels erg laag boven de daken hangen.

Nieuwe wet
Vanwege de mogelijke gevolgen van de aanwezigheid van zo’n hoogspanningstracé in een wijk, is in Raalte een werkgroep opgericht. ‘Kabelvrij Raalte’ wil op termijn alle hoogspanning in Raalte ondergronds.

Nu zou dat gemeenten nog een aardige stuiver kunnen kosten, maar dat wordt deze zomer mogelijk anders. Want dan wordt in Den Haag een nieuwe wet behandeld die ervoor zorg draagt dat het merendeel van de kosten voor het ondergronds brengen bij de netwerkbeheerder komt te liggen. In die wet zou 25 procent van de kosten gedragen moeten worden door lokale overheden zoals gemeenten en provincie.

Geen provinciaal beleid
In Almelo en in Deventer liggen plannen in een lade, omdat de kosten voor een enkele gemeente vrijwel niet op te brengen zouden zijn. Vooral omdat het om relatief weinig inwoners gaat die last zouden kunnen hebben van een bovengronds hoogspanningstracé. Maar in Raalte ligt dat anders.

Wethouder Wagenmans van Raalte heeft er wel oren naar om het hoogspanningstracé uit de wijken te halen. Samen met de werkgroep ‘Kabelvrij Raalte’ wil Wagenmans weten wat de provincie in dit proces zou kunnen betekenen. Maar de provincie Overijssel zegt geen beleid te hebben en ziet in deze voor haarzelf ook geen rol weg gelegd.

Bron: RTV Oost

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *