Goed nieuws vanuit het provinciehuis in Zwolle

Ons laatste hoogspanningsnieuws is alweer van even geleden (maart), maar we hebben niet stilgezeten. In de afgelopen maanden waren we regelmatig op het gemeentehuis aan de Zwolsestraat te vinden om te overleggen met de gemeente. Zeker toen ons het nieuws bereikte dat netbeheerder Tennet de hoogspanningskabels in Raalte in 2021 gaat verzwaren concludeerden we samen met de gemeente: het is nu of nooit. In september stuurden we daarom een brief naar de provincie met de vraag om steun. Sindsdien zit er schot in de zaak. 

Gisteren bereikte ons het goede nieuws dat de provincie Overijssel ‘een verkenning doet om mee te kunnen werken aan het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen’. Hoera! Van het decentrale deel, 20 procent van de totale kosten, wil de provincie de helft op zich nemen. De gemeente Raalte liet al eerder weten dat dit een voorwaarde is voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Raalte.

Gedeputeerde De Bree in het persbericht dat de provincie gisteren uitstuurde: “De intentie die wij nu uitspreken maakt het mogelijk om in de gemeenten serieus te gaan kijken naar de zogeheten verkabeling van deze leidingen. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor de inwoners van de vier gemeenten. Het is nu aan de gemeenten om al dan niet met uitgewerkte plannen te komen. Zij moeten daarvoor zelf voldoende middelen vrij willen maken. Uiteraard zetten we het goede overleg met de gemeente hierover voort, en proberen zo snel mogelijk met voorstellen naar de gemeenteraden en Provinciale Staten te komen.”

Omdat de gemeente Raalte al een onderzoek heeft laten uitvoeren (met een positieve uitkomst), is de volgende stap om tot een basisontwerp te komen. We gaan er vanuit dat de gemeente Raalte snel overgaat tot het verlenen van deze opdracht. Voorlopig liggen we op koers.

Wordt vervolgd…

Lees ook ook het nieuws opRTV Oost: Gaan de hoogspanningsleidingen in Almelo, Enschede, Deventer en Raalte eindelijk de grond in?

Goed nieuws: quick scan wordt overgeslagen, direct haalbaarheidsonderzoek

Onze laatste update is alweer van even geleden. Met reden: Kabelvrij Raalte is een project van de lange adem. We moeten geduldig zijn. Desalniettemin komen we gestaag dichterbij ons doel: het ondergronds brengen van de twee hoogspanningskabel tracés binnen de bebouwde omgeving in Raalte.

Tijd voor een update.

In de afgelopen maanden hebben we onze pijlen gericht op het ‘losweken’ van een quick scan, een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. We hebben onszelf in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd bij alle politieke partijen in Raalte, spraken onderhoudend met burgemeester Dadema en wethouder Wagenmans en kregen het uiteindelijk voor elkaar dat bijna alle politieke partijen in Raalte het verkabelen van de hoogspanningskabels als wens in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.

Die activiteiten zijn niet voor niets geweest, zo stellen we nu opgewekt vast.

Haalbaarheidsonderzoek

Begin deze maand werd namelijk duidelijk dat Raalte gehoor geeft aan ons verzoek en zelfs een stap verder gaat. Een haalbaarheidsonderzoek wordt dit jaar uitgevoerd en gaat uitwijzen of de hoogspanningskabels onder de grond gelegd kunnen worden (en wat dit betekent). Met het onderzoek kan Raalte direct aan de slag. De quick scan wordt dus overgeslagen. Goed nieuws!

Naar aanleiding van het besluit van de gemeente Raalte om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren, toog RTV Oost naar Raalte om werkgroep lid Breun Breunissen en wethouder Wout Wagenmans een aantal vragen te stellen. In het item zegt laatstgenoemde onder meer: “We willen in beeld krijgen op welke efficiënte manier de kabels die nu bovengronds hangen onder de grond gebracht kunnen worden. Waar moeten ze naartoe? Hoe diep moeten ze liggen? Hoe lang moeten ze zijn? Dat zijn zaken die in het haalbaarheidsonderzoek naar boven moeten komen.” Hij voegt daaraan toe: “Als het haalbaarheidsonderzoek klaar is, kun je er feitelijk direct mee aan de slag.”

In gesprek met de provincie

De verwachte kosten voor het onder de grond brengen van bijna twee kilometer hoogspanningskabels: ongeveer 5 miljoen euro, waarvan tachtig procent (4 miljoen euro) op rekening komt van Tennet, zij mag dit wettelijk ‘omslaan’ naar alle gebruikers. De overige één miljoen euro moet Raalte zelf bekostigen, al dan niet met hulp van de provincie. Wethouder Wagenmans: “Wij zijn met Almelo en Deventer [de twee andere gemeenten in Overijssel die in aanmerking komen voor verkabeling met steun van Tennet] bezig om samen met de provincie te kijken naar een verdeelsleutel. We hebben goede gesprekken gevoerd en we hopen op een goed resultaat.”

Breun besluit: “Wij denken dat als de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek positief is, er gewerkt kan worden aan een technisch plan. De kabels zouden dan in 2021 onder de grond kunnen liggen.”

Kortom: er zit schot in de zaak en dat stemt ons positief. Zodra de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek bekend is, laten we het aan jullie weten.

Vrijwilligers gezocht voor informatiebijeenkomst

In het najaar organiseren we een informatiebijeenkomst voor omwonenden van hoogspanningskabels en andere geïnteresseerden. Meer informatie hierover volgt. Voor de informatiebijeenkomst zijn we nog op zoek naar een aantal buurtbewoners die ons willen helpen bij het organiseren en promoten van de bijeenkomst. Wil je ons helpen? Stuur een mailtje naar Mirjam Betten via hallo@kabelvrijraalte.nl.

Tot zover voor nu,

Breun Breunissen
Willem Hulsman
Mirjam Betten
Theo van Baal

Kabelvrij Raalte-1

(Sorry voor de winterjassen en de sneeuw, maar het leek ons slim om onze gezichten weer eens te laten zien. We hebben inmiddels wat extra rimpels, maar zijn onverminderd vol goede moed.)

 

 

 

We zijn van start!

Ja! We zijn live. In de afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan de website www.kabelvrijraalte.nl. We hopen dat het een plek is waar u vaak terug zult keren, op zoek naar informatie over de voortgang van het ondergronds leggen van hoogspanningskabels in Raalte.

We hebben de website gemaakt met het idee van een platform. Dat betekent dat www.kabelvrijraalte.nl een plek is waar mensen samenkomen om te halen (informatie) en te brengen (steun, ideeën). Concreet betekent dit dat we allereerst een overzicht geven van de actualiteit rondom hoogspanningskabels. Heeft u zelf iets gelezen over (ondergronds leggen van) hoogspanningskabels? Laat het ons weten! Dan voegen we het toe.

Daarnaast houden we een blog bij waarin we u vertellen over activiteiten en ontwikkelingen rondom het ondergronds leggen van hoogspanningskabels in Raalte. We zijn transparant en willen onze kennis delen met diegenen die ons volgen. Heeft u zelf iets gehoord wat interessant is voor een blog, wilt u zelf een gastblog schrijven of wilt u op een andere manier input leveren? Laat het ons vooral weten.

Tot slot is www.kabelvrijraalte.nl een plek waar u uw steun uit kunt spreken voor onze plannen. Via ‘Sluit u aan‘ kunt u uw gegevens achterlaten. We vragen u daar ook om te vertellen wat uw belangrijkste argument is om te pleiten vóór het ondergronds leggen van hoogspanningskabels. Al die input verzamelen we en delen we binnen het platform. Als u zich aansluit bij Platform Kabelvrij Raalte, dan beloven we dat we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Zo doen we ook nog wat terug.

Daarnaast beloven we plechtig dat we u niet gaan spammen en dat we uw gegevens op geen manier zullen misbruiken, verkopen, verhandelen, of wat dan ook. U kunt ons vertrouwen.

Groet,

Team Kabelvrij Raalte